Pedicure met aantekening

Ook mogen pedicures met aantekening (plus) diabetes- en reuma patiënten behandelen, mits zij in bezit zijn van een
door Zorg verzekeraars erkend certificaat.

Diabetische Voet (DV) of reumatische Voet (RV).

In het Landelijk Beroeps register voor Voet verzorgers is inzichtelijk gemaakt wie daarvoor gecertificeerd is.
De eisen voor het bedrijf zijn vervat in de Code van de voet verzorgingsbedrijf uitgegeven door het Hoofdbedrijfschap
Ambachten. Deze branchecode bundelt normen met alle

 voorschriften en praktijkrichtlijnen.
Hygiëne, bedrijf techniek, arbeidsomstandigheden, inkoop- en inrichting eisen zijn enkele kern onderwerpen uit deze
standaard voor bedrijf verbetering.Verder is het belangrijk dat je aangesloten bent bij Provoet.
Professionaliteit is belangrijke eigenschap in ons vak


Aantekening of niet

Het verschil tussen een pedicure en een pedicure met aantekening is;

De pedicure

De pedicure behandeld uw voeten en kunt u een standaard of luxe voeten

behandeling geven

De pedicure met aantekening

De pedicure met aantekening  is bevoegd tot het behandelen van :

de diabetische voet
de reumatische voet

hiervoor heeft een extra opleiding gevolgd om zo de risico voet te mogen behandelen,
ook zal regelmatig bij scholingen worden ge eist om op de hoogte te blijven. En zijn/haar certificaat te behouden                                                                          


Een pedicure met een aantekening diabetes

heeft de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten en zich vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een
diabetespatiënt.Zij is geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures. Ze zijn dus aan gesloten bij Procert

Pedicure met een aantekening reuma


Een pedicure met een aantekening reuma heeft de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten

 en zich vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een

reumapatiënt. Zij is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.

Ze zijn dus aan gesloten bij Procert

Vergoeding zorgverzekeraars
De behandeling bij diabetici wordt vergoed vanuit de basis verzekering.

De overige behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Zie hiervoor dekking zorgverzekeraars.Diabetisch en reumatische voet