Wat is een pedicure en wat mag een pedicure allemaal doen?

In 1996 heeft minister Hermans de diploma-eis laten vervallen, evenals de rest van de vestigingseisen.

Dit betekent dat er geen erkende diploma's meer zijn voor voetverzorging.

Voor 1996 waren er diverse diploma's voetverzorging, zoals de SEPVO en de EPP. In middels zijn er weer

twee geëxamineerde bureaus

in Neder land aangesteld door de overheid ter bevordering van

de kwaliteit van de examens, namelijk het KOC  en TCI .

 Het staat ieder opleidingsinstituut vrij om gebruik te maken van hun diensten.

KOC heeft de wettelijke taak om de kwalificatie structuur voor

dit beroep vorm te geven.

Een kwalificatie structuur gaat uit van de competenties nodig

om dit vak naar behoren te kunnen oefenen.
Wat is een Pedicure

Wat doet een Pedicure

Een pedicure verzorgt de voeten van mensen met alledaagse voet problemen.

Voorafgaand aan de behandeling voert zij een voet onderzoek uit en maakt zonodig blauwdrukken van de te behandelen

voeten. De pedicure kan onder meer adviseren ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging.

 In de behandeling verzorgt hij/zij nagels, verwijdert eelt en –indien aanwezig likdoorns.

Hiervoor wordt machinaal en handmatig instrumentarium gebruikt.

De pedicure behandeld uw voeten en kunt u een standaard of luxe voeten behandeling geven

Het vak beheersen

Pedicures die verantwoord met hun vak omgaan zijn zeker gediplomeerd en vaak aangesloten bij de organisatie ProVoet.

Het vak van pedicure is meer dan het alleen maar knippen van nagels.

Zo mag een pedicure eelt en likdoorns verwijderen en in groeiende nagels losmaken, adviseren, door verwijzen naar

podo therapeut  of arts en advies geven over

de verzorging van de voeten.